Misja 

Celem Fundacji jest zapewnianie wsparcia dla Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu.


O Nas

Radomska Fundacja Filipińska została powołana przez środowisko osób związanych z działalnością apostolską Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, prowadzonej przez Kongregację parafii Matki Bożej Królowej Świata oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri. Patronem Fundacji jest św. Filip Neri (1515-1595) z jego charyzmatyczną osobowością, duchowością i ewangelicznym przesłaniem. Jako człowiek renesansu stworzył unikalną formę duszpasterstwa otwartego na nowe czasy, połączoną z wiernością Tradycji. CZYTAJ WIĘCEJ [link do O NAS]


Cele

 

EDUKACJA i KSZTAŁCENIE

Cel a): Rozwój edukacji na bazie ideowej, merytorycznej, materialnej i personalnej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia im. św. Filipa Neri w Radomiu;

 

WYCHOWANIE i MECENAT

Cel: b) Działania wychowawczo-opiekuńcze

 

KULTURA i SZTUKA

Cel: c) Działania z dziedziny kultury i sztuki – służących wszechstronnemu rozwojowi człowieka zgodnie z zasadami wypracowanymi w praktyce funkcjonowania wspólnot oratoryjnych; działalności charytatywnej

 

DOBROCZYNNOŚĆ

Cel: d) Działalność charytatywna

 

INICJATYWY PROEKOLOGICZNE

Cel: e) Promowanie działań, zachowań i inicjatyw proekologicznych, pojmowanych jako odpowiedzialne korzystanie z dóbr powierzanych człowiekowi.


Statut

Pobierz PDF


Wsparcie

BANK PEKAO S.A. 25 1240 3259 1111 0011 2693 8158


Kontakt

RFF@filipini.radom.pl


Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zapisy na otrzymywanie informacji o działalności Radomskiej Fundacji  Filipińskiej