RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowychPolityka prywatnościKlauzula informacyjnaNewsletter

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Osób, kontaktujących się z Fundacją

 1. Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się z Fundacją, jest Radomska Fundacja Filipińska z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. Grzybowska 22, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001040231.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których dane dotyczą można kontaktować się
  za pośrednictwem adresu mailowego lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania odpowiedzi na zadane pytanie skierowane w treści wiadomości mailowej, zgłoszoną sprawę, obsługi prowadzenia z Państwem korespondencji przesłanej na adres
  umieszczony na stronie Fundacji w zakładce kontakt oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych podanych przez Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, zgłoszoną sprawę i obsługa korespondencji lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich zgłaszanie.
 4. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym dostawcy usług IT, a także osoby trzecie w związku ze świadczonymi na rzecz Administratora usługami, jak również uprawnione organy, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania ich danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z Administratorem.
  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu. Brak podania danych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Radomska Fundacja Filipińska z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. Grzybowska 22, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie https://rff.filipini.radom.pl/  Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Fundacji. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Fundacji. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Fundacji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Czym są Cookies?

Cookies (ang. “ciasteczka”) to małe pliki, które są pobierane na Twój komputer lub inne urządzenie w czasie, kiedy przeglądasz nasze strony internetowe. Praktycznie wszystkie profesjonalne strony internetowe wykorzystują Cookies. Najczęściej pliki Cookies zawierają następujące informacje: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, informacje o tym, jak długo będą przechowywane oraz numer, który jest najczęściej losowo generowany. Niektóre Cookies zawierają dodatkowe informacje jak np. informacje o strefie czasowej lub języku wykorzystywanym do przeglądania strony oraz o urządzeniu, które wykorzystujesz do przeglądania stron.

 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Radomskiej Fundacji Filipińskiej

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:

a. w przeglądarce Internet Explorer,
b. w przeglądarce Mozilla Firefox,
c. w przeglądarce Chrome,
d. w przeglądarce Opera,
e. w przeglądarce Safari

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Serwis korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: https://policies.google.com/

 

Typy plików cookies wykorzystywanych w serwisach Radomskiej Fundacji Filipińskiej

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.

 1. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia,
 1. Cookies podmiotów trzecich: Google LLC, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (Google Analytics, maps.google.com),
 1. Cookies wydajnościowe: wykorzystujemy do obserwowania, jak nasi Użytkownicy korzystają z naszych usług i przewidywania zapotrzebowania na nie.

 

Odnośniki do innych stron

Strona Fundacji zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko WWW Radomskiej Fundacji Filipińskiej.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Klauzula informacyjna

 1. Informujemy, iż Państwa dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radomska Fundacja Filipińska.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO.
 5. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: https://rff.filipini.radom.pl/

Zapisy na otrzymywanie informacji o działalności Radomskiej Fundacji Filipińskiej

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o naszej działalności prosimy o podanie adresu email.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Radomska Fundacja Filipińska z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. Grzybowska 22. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o działalności Fundacji. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przesyłania informacji o naszych działaniach, w tym zaproszeń na organizowane przez Fundację akcje i wydarzenia. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody. Zgoda może być wycofana w każdej chwili.

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajduje się w polityce prywatności.

Scroll to Top