KONTAKT

Radomska Fundacja Filipińska

ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom, Polska

KRS: 0001040231 NIP: 7963018983

REGON: 525503281 BANK: PEKAO S.A.
25 1240 3259 1111 0011 2693 8158

www: rff.filipini.radom.pl

e-mail: rff@filipini.radom.pl

formularz kontaktowy:  1. Informujemy, iż Państwa dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radomska Fundacja Filipińska.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO.
  5. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: https://rff.filipini.radom.pl/
  Scroll to Top