2023.11.15 — Prezentacja monografii Radomia tom I

Dnia 15 XI 2023 w Mazowieckiem Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Kościuszki w Radomiu miała miejsce prezentacja I tomu Monografii Radomia pt: „Dzieje Radomia do 1975 roku” autorstwa D.Kupisza i M.Trzecieckiego. Długo oczekiwana przez wielu miłośników historii publikacja, w tym historii regionalnej, została rozdana przedstawicielom kadry nauczycielskiej, w celu promocji dziejów Miasta Radomia w szkołach radomskich. Choć zabrakło obecności autorów tomu I, przedstawiciele instytucji, które umożliwiły opracowanie i wydanie tej pozycji, w dużym skrócie ale w sposób wyczerpujący, przedstawili kulisy powstania tomu I i II oraz powstawania dalszych, w trakcie opracowania.

Tu należą się podziękowania dla autorów publikacji, którzy przez szereg lat wydawali i badali historię Radomia ale również przedstawicielom Instytucji Samorządowych, którzy zebrawszy środki na opracowanie pełnej monografii pozwolili na jej powstania. Publikacja jest efektem współpracy Sejmiku Samorządu Województwa Mazowieckiego, Miasta Radomia, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz radomskiej Resursy Obywatelskiej. Całość spotkania została podzielona na cztery części:

  • CZĘŚĆ A — przedstawienie harmonogramu monografii, referował L.Ruszczyk — Dyrektor Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu,
  • CZĘŚĆ B — referował A.Duszyk — Vice-Dyrektor Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu — historia monografii w dziejach miasta,
  • CZĘŚĆ C — program współpracy Muzeum J.Malczewskiego z szkołami radomskimi w zakresie realizacji zadań dydaktycznych w dostępnych Komórkach Kultury tj. w/w Muzeum oraz Muzeum Historii Miasta Radomia,
  • CZĘŚĆ D — dostępne publikacje wydawnictwa Muzeum Jacka Malczewskiego — M.Kępa

CZĘŚĆ A
Tom I — Dzieje Miasta Radomia do 1975 roku — już dostępny
Tom II — Historia Radomia do 1918 — już w grudniu 2024
Tom III — Historia 1918-1945 — planowane wydanie w 2026
Tom IV — Historia 1946-2026 — planowane wydanie w 2026

CZĘŚĆ B
1855-1856 — ks. Józefa Gackiego
1907 — Jan Luboński
1911 — ks. Jan Wiśniewski
1985 — pod redakcją arch. Stefana Witkowskiego
2023 — monografia współczesna Tom I i II
2026 — oczekiwany Tom III i IV

CZĘŚĆ C
Radomski Program Edukacji Historycznej
Podręcznik i Ćwiczeniówka — A.Duszyka — Radomskiego Programu Edukacji Historycznej

CZĘŚĆ D
Szereg publikacji obejmujących historie, sztukę, literaturę etc. Wydawnictwa Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, fotografie dostępne na naszym FaceBook’u

Bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w spotkaniu, wszystkim obecnym oraz prelegentom. Monografia Radomia jest długo oczekiwaną publikacją i na pewno stanie się podstawowym kompendium wiedzy o lokalnej historii. Dziękujemy również za otrzymanie 2 egzemplarzy — Dziejów Radomia do 1795 roku — które już przekazaliśmy do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Filipa Neri w Radomiu.

Instytucjom dzięki, którym powstała i powstaje Monografia Miasta Radomia należą się dodatkowe podziękowania za wkład w przybliżenie tej pięknej tradycji monograficznej Radomia:

  • Samorząd Województwa Mazowieckiego
  • Samorząd Miasta Radomia
  • Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
  • Resursa Obywatelska – Ośrodek Kultury i Sztuki – Miejska Instytucja Kultury
  • Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji – Wydawnictwo Naukowe
Scroll to Top